Các phím tắt trong Yulgang Hiệp Khách, cách lệnh khi chơi game

Tổng hợp các phím tắt trong Yulgang Hiệp Khách, các lệnh khi chơi tựa game MMORPG đặc sắc này giúp người chơi thao tác nhanh hơn.

Các phím tắt trong Yulgang Hiệp Khách, cách lệnh khi chơi game

Phím tắt trong game Yulgang Hiệp Khách

Ctrl + V: Mời tổ đội
Ctrl + T: Mời giao dịch
Ctrl + C: Vận công
Ctrl + R: Đi/chạy.
Ctr l+ D: Mời gia nhập bang hội
Ctrl + E: Trang bị cá nhân
Ctrl + S: Trạng thái nhân vật
Ctrl + O/Esc: Tuỳ chọn
Ctrl + A: Hành động
Ctrl + U: Hộp thư
Ctrl + Y: Mở cửa hàng
Ctrl + F: Võ công
Ctrl + Q: Nhiệm vụ
Ctrl + G: Môn phái
Ctrl + Z: Giúp đỡ
Ctrl + X: Kích sát (PvP)
Ctrl + B: Quan hệ sư đồ
Ctrl + I: Tổng hợp các chức năng
Alt + L: Quan hệ phu thê, tình nhân
Print Screen: Chụp ảnh trong game

Alt + N: Trò chuyện thông thường
Alt + F: Trò chuyện trong nhóm
Alt + C: Trò chuyện hô hào
Alt + B: Trò chuyện mua bán
Alt + G: Trò chuyện trong Bang Hội
Alt + W: Truyền âm

Câu lệnh trong game Yulgang Hiệp Khách

/findparty: Tìm tổ đội
/invite: Mời tổ đội
/trade: Giao dịch
/appointmaster: Đổi Bang Chủ
/housetransport: Di chuyển trong môn phái
/requestmaster: Bái sư phụ
/inviteapprentice: Nhận đệ tử
/abandonerelationship: Từ bỏ quan hệ sư đồ
/openshop: Mở cửa hàng
/closeshop: Đóng cửa hàng
/depart: Chia tay tình nhân
/joinhouse: Mời vào Bang Hội
/reghouse: Đăng ký Bang Hội
/expelhouse: Trục xuất khỏi Bang Hội
/leavehouse: Rời Bang Hội

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Comments

comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read previous post:
Cách khôi phục tin nhắn, hình ảnh, video đã xóa trên iPhone

Hướng dẫn cách khôi phục lại tin nhắn, hình ảnh, video hay liên lạc đã xóa trên iPhone bằng Gihosoft...

Close