Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 10.2: Hàng loạt hệ tộc bị chỉnh sửa

Bản cập nhật ĐTCL 10.2 có gì mới? Cùng chúng tôi xem chi tiết những thay đổi trong bản update sẽ được cập nhật vào ngày 23 tháng 1 năm 2020 (24 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam) nhé!

Các tướng được tăng sức mạnh

Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 10.2: Hàng loạt hệ tộc bị chỉnh sửa (1) Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 10.2: Hàng loạt hệ tộc bị chỉnh sửa (2) Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 10.2: Hàng loạt hệ tộc bị chỉnh sửa (3) Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 10.2: Hàng loạt hệ tộc bị chỉnh sửa (4) Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 10.2: Hàng loạt hệ tộc bị chỉnh sửa (5)

Các tướng bị giảm sức mạnh:

Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 10.2: Hàng loạt hệ tộc bị chỉnh sửa (6)

Các Hệ – Tộc được chỉnh sửa sức mạnh:

Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 10.2: Hàng loạt hệ tộc bị chỉnh sửa (7) Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 10.2: Hàng loạt hệ tộc bị chỉnh sửa (7) Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 10.2: Hàng loạt hệ tộc bị chỉnh sửa (8) Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 10.2: Hàng loạt hệ tộc bị chỉnh sửa (9) Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 10.2: Hàng loạt hệ tộc bị chỉnh sửa (10) Chi tiết bản cập nhật ĐTCL 10.2: Hàng loạt hệ tộc bị chỉnh sửa (11)

Comments

comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read previous post:
ĐTCL 10.1: Top 2 đội hình Cát với Azir Kiếm Khách và Sivir debuff mạnh nhất

Chi tiết về 2 đội hình Cát với Azir Kiếm Khách và Sivir debuff mạnh nhất trong ĐTCL 10.1 mà...

Close