Laplace M Pháp Sư, Phù Thủy Băng – Lửa và cách tăng điểm kỹ năng

Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Phù Thủy Lửa trong Laplace M và cách tăng điểm kỹ năng cho những class này giúp game thủ có thể PVP và PVE hiệu quả hơn khi chơi.

Pháp sư với nguồn sức mạnh từ các tinh linh giúp điều khiển lửa và băng 1 cách mạnh mẽ nhất và gây nên những tai họa giáng xuống đầu kẻ địch.

Với bộ kỹ năng gây ảnh hưởng diện rộng và có tầm đánh rất xa. Bão lửa và băng tuyết sẽ khiến cho kẻ địch cảm nhận được sự tuyệt vọng. Kết hợp với blink giúp bạn có thể giữ khoảng cách với kẻ địch.

Cách nâng kỹ năng của Laplace M Pháp sư – Phù Thủy Băng – PVP

Pháp sư Skill Tree

 • Ice Storm level 10
 • Winter’s Bite level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (1)

 • Blink level 10
 • Frost Dance level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (2)

 • Fire Storm level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (3)

General Skill Tree

 • Array Mastery: Attack level 10
 • Array Mastery: All Attributes level 10
 • Array Mastery: Defense level 5
 • Array Mastery: HP level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (4)

Phù Thủy Băng Skill Tree

 • Ice Ward level 10
 • Enhanced Ice Ward level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (5)

 • Advanced Blink level 10
 • Superior Blink level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (6)

 • Phù Thủy Băng Normal Attack level 1

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (7)

 • Phù Thủy Băng Mastery level 2
 • Phù Thủy Băng Zen Mastery level 2

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (8)

Cách nâng kỹ năng của Laplace M Pháp sư – Phù Thủy Băng – PVE

Pháp sư Skill Tree

 • Ice Storm level 5
 • Winter’s Bite level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (9)

 • Frostbird level 10
 • Focus Energy level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (10)

 • World of Elements level 10
 • Farewell level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (11)

Phù Thủy Băng Skill Tree

 • Ice Ward level 10
 • Enhanced Ice Ward level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (12)

 • Phù Thủy Băng Normal Attack level 10

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (13)

 • Phù Thủy Băng Mastery level 5
 • Phù Thủy Băng Zen Mastery level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (14)

General Skill Tree

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (15)

Cách nâng kỹ năng của Laplace M Pháp sư – Phù Thủy Lửa – PVP

Pháp sư Skill Tree

 • Ice Storm level 5
 • Winter’s Bite level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (16)

 • World of Elements level 10
 • Farewell level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (17)

 • Fire Storm level 10
 • Pyromancy level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (18)

General Skill Tree

 • Array Mastery: Attack level 10
 • Array Mastery: All Attributes level 10
 • Array Mastery: Defense level 5
 • Array Mastery: HP level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (19)

Phù Thủy Lửa Skill Tree

 • Firebird level 10

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (20)

 • Advanced Fire Storm level 10
 • Superior Fire Storm level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (21)

 • Phù Thủy Lửa Zen Mastery level 6

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (22)

Cách nâng kỹ năng của Laplace M Pháp sư – Phù Thủy Lửa – PVE

Pháp sư Skill Tree

 • Ice Storm level 10
 • Winter’s Bite level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (23)

 • Fire Storm level 10
 • Pyromancy level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (24)

 • Word of Elements level 10
 • Farewell level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (25)

Phù Thủy Lửa Skill Tree

 • Firebird level 10

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (26)

 • Advanced Fire Storm level 10
 • Superior Fire Storm level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (27)

Kỹ năng chung

 • Array Mastery: Attack level 10
 • Array Mastery: All Attributes level 10
 • Array Mastery: Defense level 5
 • Array Mastery: HP level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa (28)

Comments

comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read previous post:
Assassin, Ninja, Asura trong Laplace M & cách tăng điểm kỹ năng

Assassin, Ninja và Asura trong Laplace M & cách tăng điểm kỹ năng cho những class này giúp PVP và PVE...

Close