Tìm hiểu về những mẫu khóa thẻ từ của 5ASYSTEMS USA được các khách sạn, nhà nghỉ lớn ở Việt Nam yêu thích sử dụng hiện nay nhé! Hiện nay, đại đa số các khách sạn, nhà nghỉ ở Việt Nam đang sử dụng khóa cơ truyền thống gây bất cập trong việc cất giữ,