Trong 10 năm kể từ năm 1996 luôn có 1 trong hai đội Malaysia hoặc Singapore