Người dùng iPhone sẽ có khi gặp phải tình trạng không thể gửi tin nhắn mặc