Hướng dẫn chi tiết cách chặn cập nhật hệ điều hành iOS mới bằng OTA trên