Cùng 1 Kho Game tổng hợp các tweak hay cho iOS 11 vừa mới ra mắt tuần qua cho người dùng iPhone trải nghiệm nhé! NoStatusBarNC Tweak này giúp ẩn đi status bar và notification center giúp bạn có một giao diện màn hình khoá rất gọn nhẹ. Tweak có sẵn và miễn phí trên