R-Tech Commander Colony sở hữu lối chơi thiên về xây dựng nhà cửa nhưng mang phong cách