Tựa game online Cửu Âm Chân Kinh tổng có 5 kịch bản cho người chơi lựa chọn.