Cloud Server là nền tảng, chìa khóa thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp hiện nay. Đặc biệt, thời điểm từ khi dịch Covid-19 diễn ra, đây được xem là một giải pháp phù hợp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ cần ổn định quản lý công ty. Cloud Server – Nền tảng thúc đẩy