Theo những thông tin 1 Kho game ghi nhận được thì vào sáng ngày 4 tháng