Đã từ lâu, game crack trở thành một nét văn hóa của game thủ Việt và