Đã từ lâu, game crack trở thành một nét văn hóa của game thủ Việt và nó ăn sâu vào tâm trí cho đến ngày nay. Tuy nhiên không vì thế mà game bản quyển “hết đất sống”. Và một câu hỏi đặt ra là: Bạn có yêu game đến độ bỏ game crack không? Những