Chính thức được lên kho ứng dụng vào năm ngoái, nhưng do một số lỗi kỹ thuật nào đó mà Dragon Raja lại bị gỡ xuống chỉnh sửa lại. Nay chính thức được ra mắt cộng đồng game thủ Việt