Làm thế nào khi không thể truy vập Google Play??? Mặc dù vẫn có mạng, mọi thứ vẫn bình thường chỉ trừ không làm thế nào vào được kho ứng dụng Android khổng lồ này. Bạn đọc cùng 1 Kho game tìm hiểu và thử nghiệm nhé.