Nếu như bạn là một game thủ lớn tuổi, từng gắn bó tuổi thơ với hệ