iPhone 5

iPhone đã thay đổi như thế nào trong 10 năm qua

Trong 10 năm qua, iPhone luôn là hình mẫu để các hãng smartphone khác hướng đến.

Người dùng iPhone 5 và 5C đừng vội cập nhật iOS 10

Nâng cấp iOS mới nhất, ai mà chẳng muốn. Thế nhưng iPhone 5 và 5c là