iPhone 5s

iPhone đã thay đổi như thế nào trong 10 năm qua

Trong 10 năm qua, iPhone luôn là hình mẫu để các hãng smartphone khác hướng đến.

So sánh chỉ số kỹ thuật iPhone 6S, iPhone 6 và iPhone 5S

Vừa mới được giới thiệu cách đây ít giờ, thông tin về chiếc iPhone 6, iPhone