Jack Lumber là một trò chơi mới được phát hành bởi Sega và được phát