Trong cộng đồng game Android, iOS rộng lớn có rất nhiều thể loại game khác nhau