Tổng hợp những giây phút khó quên nhất trong năm 2016 của làng game thế giới