Kể từ iOS 11 người dùng đã có thể tự quay màn hình iPhone, iPad, thêm