Chính thức được giới thiệu bởi Microsoft, Paint được gọi với cái tên hoàn toàn mới – Paint 3D, theo đúng nghĩa đen bạn không chỉ có thể vẽ mà còn thiết kế được cả những vật thể 3D.