Là một trong số những bộ truyện tranh luôn thuộc top của ứng dụng đọc truyện