Gameloft, nhà phát triển game di động hàng đầu đã giải tỏa cơn khát cho các