Chính thức được giới thiệu bởi Microsoft, Paint được gọi với cái tên hoàn toàn mới – Paint