Mới đây trên khắp các trang tin công nghệ, các mạng xã hội dành cho tín