Tựa game mobile tiên hiệp Phàm Nhân Tu Tiên VNG sẽ được ngừng vận hành để nâng