Pirates Journey:Caribbean Wars là một trò chơi chiến lược nhịp độ nhanh kết hợp với quốc phòng tháp và chiến đấu. Xây dựng lên hang ổ cướp biển của bạn và bảo vệ nó chống lại người chơi khác với những tháp đặc biệt. Đào tạo thủy thủ đoàn của riêng bạn của và biến chúng