Chức năng quản lý tài khoản và mật khẩu linh hoạt hơn với iOS 11, dưới