Dưới đây là top 5 tweak tương thích iOS 11 đã  jailbreak hay nhất hiện nay mà bạn có thể thử nghiệm để trải nghiệm những tính năng tuyệt vời cho chiếc iPhone của mình 1. IntelligentPass: Tự động vô hiệu hoá passcode/faceID khi không cần thiết Quyền riêng tư và bảo mật là vấn đề