Dưới đây là top 5 điện thoại (smartphone) với mức giá tầm 7 triệu tốt nhất, bền