Dưới đây là 4 smartphone mới giá khá rẻ, Pin “khủng”, cấu hình vừa phải cho game