Sáng nay, có khá nhiều người dùng iPhone than vãn rằng không thể kích hoạt iPhone