Năm 2016 khép lại với nhiều bộ phim Mỹ để lại những ấn tượng sâu đậm