Các tựa game về trí tuệ, giải đố luôn được sự đón nhận và đóng góp