Chẳng riêng gì game thủ mà nỗi no cân nặng luôn là ám ảnh đối với