Sau những động thái của cộng đồng game Việt, cuối cùng NPH Gamota cũng đã lên