Chào năm mới Bính Thân, hàng loạt các tựa game Hoa Thiên Cốt, Tiên Nghịch, Thương