Thần Thú là một nhánh riêng của hệ thống Quân Đoàn trong game Tam Quốc Liên Kích.