Seri game Plants vs Zombies một trong những tượng đài không những của thánh địa ảo