Cách đọc truyện trên AppStorevn

Để có thể tải và sử dụng kho ebook của appstorevn, bạn cần thao tác các bước đơn giản sau

Bước 1: Tìm và tải ứng dụng đọc ebook:

 iOS bạn cần cài iBooks hoặc Stanza (dùng Safari để download truyện trên Appvn về máy của bạn)
 Android bạn cần cài FBReader ( Sau đó truy cập vào kho ebook của Appvn để tải ứng dụng muốn đọc)
 J2ME bạn cần cài Albite reader

Bước2: Truy cập vào kho ebook của appstorevn  và chọn ebook muốn tải

Bước 3: Tải và mở ebook vừa tải bằng phần mềm bạn vừa cài đặt ở bước 1

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *