Hướng dẫn sử dụng Activator 1.7.0

Ứng dụng Activator đã trở nên rất quen thuộc và phổ biến để thỏa mãn nhu cầu chính đáng của các iFan là bảo vệ phím home và power,của bền tại người mà. Giờ đây Activator đã được cập nhận lên phiên bản 1.7.0 chính thức với nhiều cải tiến đáng kể như

  • Hỗ trợ iOS 6.0
  • Cải thiện hiệu suất
  • Gia tăng các cử chỉ đa chạm
  • Thêm văn bản, tin nhắn, Twitter, Facebook và Weibo hành động
  • Thêm tùy chỉnh trạng thái cử chỉ
  • Phát hiện và phục hồi chế độ an toàn tốt hơn
  • Sử dụng bộ nhớ ít hơn
  • Cập nhật địa phương hóa tweak

Hướng dẫn sử dụng


Bước 1: Cài đặt
-Cách 1: Vào Cydia, search: Activator 1.7.0 và cài đặt bình thường

– Cách 2: Cài đặt SBsetting trong Cydia (Khi cài, Activator sẽ được cài đặt song song),đây là một trong những tweak không thể thiếu của 1 thiết bị iOS đã jailbreak,kết hợp nó với Activator sẽ tạo nên bộ đôi công cụ cực mạnh. Sau khi các bạn đã cài đặt Sbsetting xong thì Activator sẽ xuất hiện ở trong phần setting của iPhone
Bước 2: Cài đặt tùy chọn Activator.

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0283copy_zps4cac56bd.jpgA – Phạm vi hoạt động của Activator

Vào setting,chọn Activator,các bạn sẽ thấy xuất hiện các tùy chọn

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0284_zps303b4ad2.png

+Anywhere: Áp dụng cho mọi trạng thái của máy chỉ trừ khi tắt màn hình hay tắt máy

+At Home Screen: Sử dụng ở màn hình chính
+At Application : Sử dụng khi chạy ứng dụng
+At Lock Screen: Sử dụng ở màn hình lockscreen

B- Các thao tác muốn sử dụng

Với mỗi tùy chọn trong 4 tùy chọn phạm vi hoạt động của Activator ở trên, khi nhấp vào sẽ hiện ra 1 bảng liệt kê các thao tác muốn sử dụng. Mình xin đi sâu vào giới thiệu vào tùy chọn Anywhere (các tùy chọn khác tương tự)

*Tùy chọn Anywhere

Bao gồm các thao tác:
Home button : Thao tác với phím home

Bao gồm các tùy chọn

+Double press: Nhấn 2 lần

+Long Hold: Nhấn và giữ lâu

+Short Hold: Nhấn và giữ nhanh

+Single Press: Nhấn 1 lần

+Triple Press: Nhấn 2 lần

Tùy chọn này thường ít được sử dụng do bảo vệ phím home là 1 trong những mục đích chính khi sử dụng Activator.

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0285_zpsa91711a1.png
Lock Screen: Thao tác với đồng hồ lockscreen

Tùy chọn “Double Tap Clock” : kíck đúp vào cái đồng hồ số của màn hình khóa

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0286_zps7da95bf0.png

– Motion :

Tùy chọn “Shake Divice” : Lắc điện thoại
-Multi – Touch Gesture:  Thao tác đa chạm trên màn hình

Bao gồm các tùy chọn

+Five Finger Pinch: 5 ngón tay thu vào 1 điểm

+Five Finger Spread:  5 ngón tay từ 1 điểm kéo ra ngoài

+Five Finger Tap: Chạm 5 ngón tay vào màn hình

+Four Finger Pinch: 4 ngón tay thu vào 1 điểm

+Four Finger Spread: 4 ngón tay từ 1 điểm kéo ra ngoài

+Four Finger tap: Chạm 4 ngón tay vào màn hình

+Three Finger Pinch: 3 ngón tay thu vào 1 điểm

+Three Finger Spread: 3 ngón tay từ 1 điểm kéo ra ngoài

+Three Finger Tap: Chạm 3 ngón tay vào màn hình

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0287_zps736cd5a1.png

– Power: Thao tác với nguồn sạc

(Tùy chọn các bạn có thể sử dụng khi cắm sạc vào hoặc rút sạc ra thì tự động thao tác gì)
+ Connected: Cắm sạc

VD: Các bạn có thể chọn Sleep button sau khi chọn tùy chọn này,để khi cắm sạc vào thì iDevice tự động tắt màn hình,hoặc nếu các bạn sử dụng pm chăm sóc pin là BattetyDoctor thì chọn vào đó để khi cắm ip vào,ip sẽ tự bật pm để chăm sóc pin cho các bạn

+ Disconnected: Rút sạc

Các bạn có thể tùy chọn khi rút sạc ra thì máy sẽ làm thao tác gì

VD: Có thể chọn Home button sau khi vào tùy chọn này, để sau khi rút sạc máy tự động thoát ra màn hình chính.

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0288_zpsda14002c.png

– Sleep button: Thao tác với phím power

è Tùy chọn này ít được sử dụng do phím nguồn cũng là phím cần được bảo vệ do tần suất sử dụng phím này khá nhiều.

+Double Press: Nhấn 2 lần

+Short Hold: Giữ nhanh, ngắn

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0289_zps913d6fd8.png

 

– Slide in Gesture: Thao tác kéo trên màn hình

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0293_zps215cf901.png

 Ở đây có 3 tùy chọn:
+From screen bottom : trượt tay từ giữa của đáy màn hình lên
+From screen bottom-left: trượt tay từ đáy bên trái màn hình để thao tác
+From screen bottom-right : trượt tay từ đáy bên phải màn hình để thao tác
+From Screen Left: trượt từ bên trái màn hình

+From Screen Right: Trượt từ màn hình bên phải

+From Screen Top: Trượt từ đỉnh màn hình

+From Screen Top-Left: Trượt từ góc trái trên đỉnh màn hình

+From Screen Top-Right: Trượt từ góc phải trên đỉnh màn hình

– SpringBoard : Thao tác bằng 2 ngón tay ở màn hình chính.

+Icon Pinch: các bạn đặt 2 ngón tay lên màn hình chính,kéo 2 ngón vào nhau
+Icon Spread: thao tác ngược lại,đặt 2 ngón tay lên màn hình chính,kéo 2 ngón tay ra xa nhau.

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0291_zpsb7bebdf4.png
– Status bar: thao tác trên thanh ngang cột sóng và  pin

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0292_zpsd98fd80b.png

+Double Tap: chạm đúp vào giữa status bar để thao tác
+Double Tap Left: chạm đúp vào status bên trái

+Double Tap Right: chạm đúp vào status bên phải
+Hold: Chạm và giữ Status bar
+Hold left : Chạm và giữ Status bar bên trái

+Hold Right: Chạm và giữ Status bar bên phải

+Single Tap: Chạm 1 lần vào Status Bar

+Single Tap Left: Chạm 1 lần vào Status Bar bên trái

+Single Tap Right: Chạm 1 lần vào Status Bar bên phải
+Swipe Left/Right: kéo sang trái hoặc kéo sang phải

Lưu ý: thao tác trượt status sang phải và trái là để bật status của sbsetting,cho nên khi cài đặt Activator,các bạn nên cài đặt sao cho tránh xung đột. VD: Bạn có thể vào sbsetting -> more-> Activation Methods-> tắt đánh dấu ở Swipe Left đi,như vậy,muốn bật status sbsetting thì các bạn chỉ có một cách là trượt status bar sang phải.
Two Finger Slide In Gesture: Cử chỉ kéo với 2 ngón tay

+From Screen Bottom: kéo từ đáy màn hình

+From Screen Bottom-Left: kéo từ góc trái, phía dưới màn hình

+From Screen Bottom-Right: kéo từ góc phải, phía dưới màn hình

+From Screen Left: Kéo từ bên trái màn hình

+From Screen Right: Kéo từ bên phải màn hình

+From Screen Top: Kéo từ đỉnh màn hình xuống

+From Screen Top-Left: Kéo từ góc trái- trên màn hình

+From Screen Top-Right: Kéo từ góc phải- trên màn hình

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0293_zps215cf901.png

– Volume Buttons: Thao tác với phím volume

+Both Press: Nhấn 2 lần

+Display Press: Chạm vào biểu tượng volume trên màn hình sau khi nhấn vào phím volume (ít sử dụng)

+Down Press: Nhấn phím volume (-)

+Down Short Hold: Nhấn và giữ nhanh phím volume (-)

+Down, Up: Nhấn volume (-) và volume (+)

+Toggle Mute Switch Twice

+Up, Press: Nhấn volume (+) và volume (-)

+Up Short Hold: Nhấn và giữ nhanh phím volume (+)

+Up, Hold: Nhấn volume (+) và volume (-)

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0295_zps6e4651bf.png

-Wired Headset: Thao tác với tai nghe

+Button Short Hold : Giữ nhanh phím giữa tai nghe

+Button Single Press: Nhấn 1 lần phím giữa tai nghe

+Connect : Khi kết nối tai nghe với iDevice

+Disconnected: Khi ngắt kết nối tai nghe với iDevice
http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0297_zps3b20c3a6.png
Chú ý: Các tùy chọn khác như At Home Screen,In Application, At Lock Screen thì tương tự như Anywhere chỉ khác ở chỗ áp dụng ở những nơi khác nhau .

C. Phản ứng của máy sau khi thao tác các tùy chọn ở trên

Ở mỗi thao tác bạn chọn ở Mục B, sẽ có các tùy chọn phản ứng của máy khi bạn thực hiện thao tác đó.

Bao gồm:

-Audio: Nhạc

+iPod controls : Trình điều khiển máy chơi nhạc

+Next track: chuyển bản

+Pause: dừng bài

+Play: Chơi nhạc

+Play/ Pause: Chơi/dừng

+Previous Track: Quay lại bài sau

+Show volume Bar: Hiện tùy chỉnh âm lượng trên màn hình

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0298_zps7c42c794.png

-Lock Screen: Màn hình khóa

+Lock Device: Khóa máy

+Lock/Unlock: Khóa / mở

+Unlock Device: Mở máy

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0299_zpsd7e44b11.png

-Phone: Điện thoại

+Show contact: Hiện danh bạ

+Show favourites: Hiện danh sách contact yêu thích

+Show keypad: Hiện bàn phím số

+Show Recents: Hiện liên lạc gần đây

+Show Voicemail: Hiện mail bằng giọng nói

-Setting: Cài đặt

About: Hiện phần giới thiệu của máy

Accessibility: Hiện phần Trợ năng

Auto-lock : Hiện phần tự động khóa

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0300_zpsedb06cbd.png

-Sharing : Hiện chia sẻ

Compose mail: Hiện soạn mail

Compose text: Hiện soạn văn bản

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0301_zpsa46bf698.png

-System Actions: Thao tác hệ thống

Activate Notification center: Hiện phần thông báo

Activate Switch: Hiện phần ứng dụng chạy ẩn

-System applications: Phần mềm hệ thống

Activator

Photo: Ảnh

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0303_zpsf9c19888.png

-Toggles :Hiện phím chuyển đổi

3G

Airplane

Bluetooth

Data

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0305_zps50c75046.png

-Toggles (Disable): Thao tác Tắt

3G

Airplane

Bluetooth

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0306_zps83145660.png

-Toggles (Enable): Thao tác bật

3G

Airplane

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0307_zpsf0ab0cee.png

-User Applications (Các ứng dụng đã cài …)

http://i435.photobucket.com/albums/qq80/linhdung1990/IMG_0308_zpsf69fb544.png

 [Ling Dung]

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *