Hướng dẫn xem và kiểm tra chỉ số sóng của iPhone

Muốn biết 1 chiếc iPhone sóng có ổn định và hoàn toàn bình thường hay không, bạn có thể làm các bước sau để kiểm tra

 

Cách 1

-BẤM *3001#12345#*

-BẤM GIỮ NÚT POWER CHO TỚI KHI XUẤT HIỆN DÒNG THÔNG BÁO “TẮT MÁY” (KHÔNG TẮT MÁY)

-BỎ NÚT POWER RA VÀ BẤM GIỮ NÚT HOME CHO TỚI KHI NÀO MÁY TRỞ VỀ MÀN HÌNH CHÍNH LÀ OK

BÂY GIỜ BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI GIỮA CỘT SÓNG ĐT VÀ CHỈ SỐ SÓNG ĐT BẰNG CÁCH CHẠM VÀO CỘT SÓNG

 

Cách 2

– Chọn Keypad và nhấn: *3001#12345#*

– Sau đó nhấn ‘Call’

 

Cách 3

SBSetting

  – Cột sóng: SBSetting >> System Options >> “ON” Numeric GSM >> Respring!! > Done!! – Wifi: làm tương tự

 

Chỉ số từ -80 trở lên được cho là chỉ số tốt

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *