Hướng dẫn chơi sự kiện Cơn Gió Lạc Lối Genshin Impact 2.4

Hướng dẫn cách chơi sự kiện Cơn Gió Lạc Lối Genshin Impact 2.4 giúp game thủ sở hữu nhiều phần vô hấp dẫn từ NPH.

Hướng dẫn chơi sự kiện Cơn Gió Lạc Lối Genshin Impact 2.4 (1)

Thời Gian Sự Kiện

  • 10:00 13/01/2022 – 03:59 27/01/2022 (Thời gian của server)

Điều Kiện Tham Gia

  • Hạng Mạo Hiểm ≥20

Hướng dẫn cách chơi

Hướng dẫn chơi sự kiện Cơn Gió Lạc Lối Genshin Impact 2.4 (2)

Hướng dẫn chơi sự kiện Cơn Gió Lạc Lối Genshin Impact 2.4 (3)

Hướng dẫn chơi sự kiện Cơn Gió Lạc Lối Genshin Impact 2.4 (4)

Hướng dẫn chơi sự kiện Cơn Gió Lạc Lối Genshin Impact 2.4 (5)

Hướng dẫn chơi sự kiện Cơn Gió Lạc Lối Genshin Impact 2.4 (6)

Hướng dẫn chơi sự kiện Cơn Gió Lạc Lối Genshin Impact 2.4 (7)

Hướng dẫn chơi sự kiện Cơn Gió Lạc Lối Genshin Impact 2.4 (8)

Theo  Lag