HƯỚNG DẪN SYNC & BACKUP iTUNES

1- SUMMARY:
– Chọn Sync with this iPhone over Wi-Fi: sync không cần dây USB qua cùng WiFi.
– Chọn Sync only checked songs and videos: chỉ sync nhạc và videos được chọn.
– Các lựa chọn còn lại tạm thời chưa cần thiết.

itunes-logo-artist_page.jpg

Screen Shot 2012-09-16 at 19.22.25.png

2- INFO:
– Chọn Sync Contacts: OK.
– Chọn Sync Calendars: chọn All Calendars hoặc từng Calendar.

Screen Shot 2012-09-16 at 19.22.54.png

Lướt xuống chọn tiếp:
– Chọn Mail Accounts: chọn tất cả hoặc từng địa chỉ mail:

Screen Shot 2012-09-16 at 19.23.34.png

3- APPS:
– Chọn Sync Apps: chọn các apps đã install trong iTunes trước đây.
– Chọn Automatically sync new apps: tự động sync các apps install sau này.

Screen Shot 2012-09-16 at 19.24.09.png

4- MUSIC:
– Chọn Select playlist, artists, albums, and genres: nói thêm về phần Playlists: xoá các Playlists mặc định của iTunes không sử dụng.
+ Kéo từng thư mục Music của bạn vào chữ PLAYLISTS hoặc dưới phần PLAYLISTS (xem hình).
+ Kéo các thư mục Videos vào PLAYLISTS như trên.
– Chọn Include music videos (kể cả nhạc hình) và Include voice memos (kể cả ghi âm).
– Các mục Artists, Genres, Albums không cần chọn.

Screen Shot 2012-09-16 at 19.24.36.png

5- MOVIES:
– Chọn Sync Movies: sync movies và videos:

Screen Shot 2012-09-16 at 19.25.17.png

Không cần chọn từng movie hay video vì như đã nói ở phần 4, bạn đã kéo các thư mục Videos vào Playlists thì trong tab Movies cũng hiện các thư mục này để chọn sync:

Screen Shot 2012-09-16 at 19.26.07.png

6- PHOTOS:
Trước tiên bạn cần sắp xếp các albums hình ảnh vào từng thư mục và cất chung trong một thư mục chính trong Pictures hoặc ổ D, ở đây tôi để chung các thư mục trong Pictures.
– Chọn Sync Photos from> nhấn Choose folder… bên cạnh> chọn Pictures (hoặc ổ D của bạn).
– Chọn tiếp Selected folders: (các thư mục hình ảnh).
– Chọn các thư mục hình ảnh muốn sync hoặc không (xem hình).
– Nhấn Apply ở dưới bên phải iTunes:

Screen Shot 2012-09-16 at 19.26.50.png

7- SYNC:
– iTunes sẽ sync các tuỳ chọn đã chọn ở trên (cần để ý dung lượng iPhone).
– Tuỳ theo dung lượng GB của iPhone mà chọn sync, không nên “tham” sync nhiều thứ quá. nên chừa lại ít nhất 1 hay 2GB để dành khi chụp hình, quay phim hay cài apps sau này:

Screen Shot 2012-09-16 at 19.27.05.png

8- BACKUP:
Cuối cùng, khi Sync hoàn tất, cần phải backup dữ liệu, có 2 lựa chọn nên lần lượt backup:
Back up to iCloud: sao lưu dữ liệu lên iCloud.
Backup to this computer: sao lưu dữ liệu trên máy.
Để backup, nhấn chuột phải vào tên iPhone bên trái iTunes (màu xanh), kéo xuống nhấn Backup:

Screen Shot 2012-09-17 at 10.28.49.png

9- RESTORE FROM BACKUP:
– Sau này khi cần restore lại iPhone bạn có thể Restore from backup (chuột phải như phần 8).
– Nhấn Restore from backup:

Screen Shot 2012-09-17 at 10.29.05.png

Read previous post:
HƯỚNG DẪN TUỲ CHỌN SETTINGS iPHONE iOS6

    Sau khi restore lên iOS6 , trước tiên bạn phải Set Up (cài đặt) trên iPhone để Activated...

Close