Năm 2018 hứa hẹn sẽ là năm bùng nổ của Gamota với khởi đầu là siêu