Thể hiện cảm xúc với vô vàn các ký tự đặc biệt khác nhau, bạn đọc