Được biết đến là một trong số những phần mềm giả lập android trên PC tốt nhất,