Theo báo cáo gần đây nhất được công bố bởi các nhà nghiên cứu tại trường